Oaza Sigurnosti Kragujevac

Senzibilisanje inter - sektorskih timova o rodnom aspektu nasilja u porodici i nasilja nad decom

Senzibilisanje inter - sektorskih timova o rodnom aspektu nasilja u porodici i nasilja nad decom

Cilj projekta ’’ Senzibilisanje inter – sektorskih timova na rodni aspekt nasilja u porodici i nasilja nad decom’’ kao i što sam naslov projekta sugeriše a to je podizanje kapaciteta pružaoca usluga žrtvama nasilja u porodici i podizanje svesti na rodnu komponetu nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Prema definicija UN u dekleraciji o eliminisanje nasilja nad ženama ’’ nasilje u porodici je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena...’’Nasilje u porodici ima duboke korene u patrijarhalnim obrascima ponašanja rodno zasnovanoj strukturi moći, podređenoj poziciji žene i upotrebi fizičke sile kao legitimnom sredstvu kontrole i moći prema ženama i drugim slabijim članovima porodici koji nemaju tu moć.

Radi podizanja kapaciteta članova kreiran je program seminara ’’ Rodno zasnovano nasilčje’’ koji je obrađivao teme rodna uslovljenost nasilja u porodici, pol, rodi diskriminacija, rodnost kao paradigma transgeneracijskog zlostavljanja i uloga integrisanog sistema socijalne zaštite u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja.

Trening za predstavnike civilnog sektora pored ’’Rodno uslovljenog nasilja’’ je obrađivao temu : Uloga civilnog sektora u sistemu integrisane zaštite žrtava nasilja u porodici i proces javnog zagovaranja’’.

Cilj treninga je da polaznici prepoznaju rodnu osteljivost, transgeneracijski model nasilja u porodici i ulogu civilnog sektora u borbi protiv nasilja nad ženama

Realizovani treninzi :

 Niš , 17 – 18 maj 2017.god. za članove inter – sektorskih timova iz Niša, Aleksinca, Zaječara, Svrljiga i Knjaževca. Bilo je prisutno 28 polaznika.

 Novi Sad, 15 – 16 jun 2017. god. za članove inter – sektorskih timova iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Novog Bečeja, Vrbasa i Subotice. Prisutno 21 plaznik.

 Kragujevac, 29 – 30 jun 2017.god za članove inter – sektroskih timova iz Kragujevca, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Paraćina i Trstenika. Prisutno 23 polaznika.

 Za predstavike nevladinih organizacija iz targetiranih gradova održan je trening na Kopaoniku 28 – 29 jula 2017.god. Bili su prisutni predstavnici iz sledećih organizacija : : CIP Centar iz Beogrda, udruženje ‘’Roditelj ‘’iz Sremske Mitrovice, ‘’Dečiji centar’’ Zaječar, ‘’Korak napred’’iz Trstenika, ‘’Iskrica’’ iz Zaječara,’’Denizen’’ iz Svrljiga,’’ Etno forum from’’ Svrljig,``Kolevka’’ iz Subotice, ‘’Centar za decu I mlade’’ iz Vrnjačke Banje , ‘’Oaza Sigurnosti’’ i ‘’Eko – forum’’ iz Kragujevca. 15 polaznika .

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac