Oaza Sigurnosti Kragujevac

Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadije, Srbija 2010 - 2012

Projekat je realizovan u periodu od septembra 2010. godine do 31. decembra 2012. godine u partnerstvu sa organizacijom Caritas Češka Republika i Domom Zdravlja u Kragujevcu uz finansijsku podršku Češke razvojne agencije (CDA).

Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite žena kroz organizovani skrining na karcinom grlića materice, podizanje stepena informaisanosti i nivoa svesti žena o značaju prevencije i smanjenje incidence karcinoma grlića materice.

Ciljna grupa su žene sa seoskog područja Grada Kragujevca. Najvažnija aktivnost na ovom projektu je organizovanje pregleda žena. Pozivanje žena je vršeno kroz kampanju „ od vrata do vrata“ , a zatim su žene telefonom pozivane da u zakazani termin dođu na pregled. Specifičnost ovog projekta je ta što su se aktivnosti odvijale na terenu, u selima, tako da žene nisu morale da idu u drugo selo ili u grad. Na preglede su pozivane sve žene bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje jer su troškovi pregleda i laboratorijskih naliza bili pokriveni projektom. Oprema za ginekološku ambulantu je terenskim vozilom transportovana do sela i instalirana u prostorijama koje su imale adekvatne uslove za rad ( školske prostorije, prostorije mesnih zajednica ili kancelarija, domovi kulture, seoske ambulante).

 

Tokom trajanja projekta organizovano je 211 terenskih poseta radi pregleda i pregledano 4.292 žene starosti između 20 i 69 godina. Od ukupno odrađenih citoloških pregleda karcinom grlića materice je otkrivne kod 10 žena, karcinom jajnika kod 1 žene i kod 3 žene je otkriven karcinom dojke. Ostali rezultati projekta: - nabavljena je oprema za ginekološku ambulantu izvršena adaptacija prostora za citološku laboratoriju, izvršena adaptacije jedne ginekološke ambulante, opremeljean kartoteka u ginekološkoj ambulanti, nabavljeno jedno ternesko vozilo i jedno putničko vozilo

  

- kreirana su i štamapna 2 lifleta sa porikama o značaju prevnecije u lečenju karcinoma grlića materice i brošura „ Šta žena treba da zna o karcinomu grlića materice

- kampanjom „ od vrata do vrata“ obuhvaćeno je 7,500 domaćinstava-Saradnice Oaze i lokalni volonteri su obilazili domaćinstva, sa ženama razgovarale o značaju prevenicije i pozivale žene da dođu na pregled

 

- Organizovano je 52 radionice o ženskom zdravlju na kojima je učestvovalo 930 žena.

 

- dva lekara specijalisti ginekologije i akušerstva Doma zdravlja su sa uspehom završili obuku iz citologije i akušerstva

- Za članova medicinskog tima, Oaze Sigurnosti i lokalne volontere organizvoani su seminari u cilju podizanja kapaciteta

 

- u sredstvima javnog informisanja objavljeno je 8 priloga a u informativnim emisijama na lokanim radio i TV stanicama ostvareno je 8 gostovanja. Tokom trajanja projekta emitovani su radio i TV spot posebno kreirani za ovaj projekat.

Vrednost projekta je 320.00 eura. U realizaciji projekta učestvovao je tim od 9 lekara i 11 medicinskih sestara Doma zdravlja, 10 saradnica Oaze Sigurnosti i 63 volontera iz lokalnih sredina

 

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac