Oaza Sigurnosti Kragujevac

Savetovalište

Savetovalište za žrtve nasilja u porodici je počelo sa radom 2008.god.

Savetovalište pruža psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u porodici kroz organizovanje psiholoških radionica, pružnje pravnih saveta i zastupanje  u postupcima zaštite od nasilja i pružanje podrške posle izlaska iz Sigurne kuće.

Savetovalište radi svakog radnog dana od 9:00 – 14:00 h i na poziv stranke.

Od marta 2008.god – do juna 2010.god. savetovalištu se obratilo za pomoć oko 425 osoba, putem telefona ili dolaskom u kancelariju.

U 2010. godini usluge Savetovališta je koristilo 68 osoba. U istom periodu je pokrento 35 sudskih posupaka i to 17 postupaka za razvod braka i uređivanje roditeljskog odnosa, 8 postupaka za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici i  9 krivičnih postupaka zbog krivičnog dela nasilja u porodici.

Savetovalište realizuje i program podrške žrtvama nasilja u porodici posle izlaska iz Sigurne kuće.

U 2010. godini smo uspeli da obezbedino sredstva za pokrivanje troškova stanovanja posle izlaska iz Sigurne kuće za jednu osobu i pomagali smo u plaćanju troškova boravka u obdaništu dvoje dece. Dve žene posle izlaska iz Sigurne kuće su uz našu podršku pronašle zaposlenje.

Broj telefona Savetovališta: 034 / 332 – 048 i 063/ 10-29-833

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacgabapentin buy online australia