Oaza Sigurnosti Kragujevac

Savetovalište

Savetovalište za žrtve nasilja u porodici je počelo sa radom 2008.god.

Savetovalište pruža psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u porodici kroz organizovanje psiholoških radionica, pružnje pravnih saveta i zastupanje  u postupcima zaštite od nasilja i pružanje podrške posle izlaska iz Sigurne kuće.

Za dolazak u Savetovalište pozovite broj 034/332 - 048 , 063/1029833 i 063/1029838
Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacgabapentin buy online australia