Oaza Sigurnosti Kragujevac

Podrška poboljšanju kvaliteta života i reproduktivnog zdravlja kod romske polulacije u Kragujevcu’’ 2013

Projekat ``Podrška poboljšanju kvalitete života i reporoduktivnog zdravlja kod romske populacije u Kragujevcu``je realiyovan u periodu od 01. jauara 2013. do 31.marta 2013.god.

Oaza Sigurnosti je tokom realizacije projekata koji se bavili zaštitom žrtava nasilja u porodici i zdarvlju žena imala prilike da radi i sa ženama iz romske populacije na teritoriji Grada Kragujevca. Pošto je  uspostavila dobar kontakt sa predstavnicima romskih organizacija u Kragujevcu i u dogovoru sa organizacijom Karitas iz Republike Češke realizovala projekat koji se bavi isključivo Romima.

Ovim projektom smo na skroman način želeli da damo doprinos u poboljšanju higijenskih navika kod romske populacije i podizanju svesti o načinu prenošenja polno prenosivih bolesti. Radionice su održane posebno za žene i muškarece u 4 Romska naselja u Kragujevcu. Predavači na radionicama su bile doktrorke iz Doma Zdravlja u Kragujevcu dr. Gordana Damnjanović i dr. Vida Žubrinić.

U cilju podizanja kvaliteta života u romskim porodicama održane su radionice za žene i muškarce o nasilju u porodici. Predavač na radionicama je bila članica Oaze Sigurnosti Mina Mijailović.

Održano je 8 radionica na kojima je bilo prisutno 92 žene i 68 muškaraca.

Organizovana je i kampanja od vrata do vrata gde smo posetili romske porodice sa predstavniko kancelarije za Romska pitanja Zoranom Pavlovićem i podelili 164 higijenska paketa.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac