Oaza Sigurnosti Kragujevac

Inicijativa za žene na selu , 2013 – 2014

Projekat ’’ Inicijativa za žene na selu’’ relizovan u periodu od 15.06.2013. do 01.07.2014. godine. Finasijski podržan od Trag fondacije.

Opšti cilj projekta : Poboljšanje uslova života žena na seoskom području Grada Kragujevca kroz obezbeđivanje izvora finasiranja ženskih inicijativa.
Specifični cilj projekta : Uticati na odbornike Skupštine Grada Kragujevca da se u budžetu Grada za 2014.godinu odrede sredstva iz budžetske linije 481 u iznosu od 1.500.000,00 din. za programe žena na ruralu, koja će se dodeljivati putem javnog konkursa.
Radi ostvarenja projktnog cilja korišćene su metode javnog zagovaranja i građanskih inicijativa. Organizovani su sastanci sa odbornicima, članovima Gradskog veća, pomoćnicom gradonačelnika, predsednikom skupštine, Komisijom za rodnu ravnopravnost, ženama sa sela, predsednicima mesnih zajednica. Predočene su potrebe žena sa sela, značaj njihovog udruživanja i nužnost finansiranja ovih udruženja. Organizovani su javni skupovi za seosko stanovništvo na kojima su govorile uspešne i uticajne žene o značaju udruživanja i mogućnosti finansiranja njihovih ideja. Takođe je na javnim skupovima potpisivana peticija kojom je planirano da se izvrši pritisak na donosioce odluka. Organizovane su kreativne, kao i radionice o primerima dobre prakse ženskog udruživanja.
Na ove metode smo se odlučili kako bi podstakli žene na udruživanje, na javnim skupovima smo predočili i muškarcima sa sela o prednosti takve inicijative, a zatim udruženo uticali na odbornike da se u Budžetu grada izdvoje sredstva za ženska udruženja sa sela.

o    Organizovano je 6 kreativnih radionica i 4 radionice o socijalnom preduzetništvu kojima je prisustvovalo 113 žena. 8 javnih skupova na kojima je bilo 98 žena i 30 muškaraca.
o    Registrovana su 4 udruženja žena na selu i to u Vlakči, Gornjim Komaricama , Lužnicama i Maloj Vrbici.
o    Održana je izložba u holu Skupštine Grada. Po prvi put je organizovano tako neštu na tom mestu i izazvalo je veliko interesovanje kod svih koji su tog dana dolazili u Skupštinu.
o    Nosioci gradske vlasti su pokazali interesovanje za žene na selu, prepoznali ih kao marginalizovanu grupu i spremni su da se uključe u poboljšanje njihovog položaja.

Sarađivali smo i sa savetima mesnih zajednica u selima gde smo organizovali aktivnosti pre svega radi pomći kod obezbeđivanja prostora i animiranja žena da sarađuju sa nama.
Ovim  projektom pokrenuli jedno pitanje  a to je podrška većem učešću žena na selu u njihovim sredinama. Iako cilj javnog zastupanja nije do kraja ostvaren , ipak je stvorena dobra osnova za njegovo ispunjenje samim tim što su registrovana 4 nova udruženja žena na selu i što će biti u mogućnosti da konkurišu za sredstva čim bude raspisan konkurs.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac