Oaza Sigurnosti Kragujevac

’’Podrška lokalnim zajednicama u Srbiji u borbi protiv nasilja u porodici’’.

Od 1. Februara 2016 godine do 31. Decembra 2016. Godine Oaza Sigurnosti u partnerstvu sa organizacijom Karitas iz Republike Češke je relizovala projekat ’’ Podrška lokalnim zajednicama u Srbiji u borbi protiv nasilja u porodici’’na teritorijama opština Aranđelovac, Topola, Batočina, Rača, Lapovo i Knić. Cilj projekta je bio unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici u 6 ruralnih opština u regionu Šumasdija. Programski menadžer je bio Evžen Diviš – Karitas a menadžer projekta Mina Mijailović – Oaza Sigurnosti.

Realizovane su sledeće projekne aktivnosti :

1. Istraživanje o stavovima stanovništva i profesionalaca o nasiljau u porodici

Istraživanje je urađeno na uzorku od 180 ispitanika i to 120 lokalno stanovništvo i 60 zaposlenih u institucijama koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici. Kreiranje upitnika kao i obradu rezultata istraživanja su uradile Snežana Grujić, Vera Simić, Milanka Stevović i Anastasija Grujić. Štampana je i brošura sa rezultatima istraživanja.

2. Prenos primera dobre prakse u radu sa žrtvama nasilja u prodici u Republici Češkoj.

Organizovan je trening za zaposlene u centrima za socijalni rad iz opština gde se realizuje projekat kao i za članice Oaze Sigurnosti. Predavač je bio psiholog - psihoterapeut Stanislav Opleka iz Češke. Stečena znanja na treningu su polaznici preneli kolegama u svojim opštinama . Organizovano je 6 predavanja u 6 opština , pristutno ukupno 90 učesnika. Predavači su bili jedan predstavnik Centra i 1 predstavnica Oaze.

3. Umrežavanje institucija u Šumadijskom region radi efikasnije zaštite od nasilja u porodici.

Organizovanio je 4 sasatanka sa predstavnicima centra za socijalni rad, zdravstvenih institucija, policije i lokalnih samoupravaiz 6 opština na kojima je izražena želja da se aktivnosti tj. sastanci nastave i posle završetka projekta. Pre organizovanja ‘’ Mreže’’ održano je 9 sastanaka sa predstavnicima institucija gde su članice Oaze zagovarale tu ideju o saradnji institucija u Šumadijskom regionu a sve u cilju efikasnije zaštite žrtava nasilja u porodici. Izrađena je i štampana publikacija ‘’ Procedure postupanja institucija u slučajevima nasilja u porodici’’

4. Obuka o monitorningu i evaulaciji Sporazuma o međusektrskoj saradnji.

Organizovano je 6 treninga , u svakoj opštini po jedan , na kojima je bilo prisutno 76 polaznika. Kako u opštinama , Batočina, Lapovo, Rača i Knić lokalni Sporazumi još nisu bili potpisani na predavanjima je se vise govorilo o implementaciji Sporazuma. Predavačice su bile Milanka Stevović i Snežana Grujić.

5. Potpisivanje lokalnih Sporazuma o postupanju i saradnji ustanova, organa I organizacija na području opština : Batočina, Lapovo, Rača i Knić.

Potpisivanju Sporazuma za Batočinu, Lapovo i Raču je organizovano 10.11.2016. godine u Batočini gde je uz predstavnike institucija bio prisutan zemenik šefa misije Republike Češke u Srbiji g. Pavel Kobližka. Sporazum opštine Knić je potpisan 8.12.2016.god. u Kniću.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac