Oaza Sigurnosti Kragujevac

Podrška međusektorskoj saradnji na zaštiti žrtava nasilja u porodici, 2009.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – PODRŠKA MEĐUSKETORSKE SARADNJE I DOBRE PRAKSE  U PROCESU ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

Koordinatorka projekta: Vera Simić
Administrator asistent: Mina Mijailović
Stručne saradnice na projektu : Milanka Stevović i Snežana Grujić,Ljiljana Đorđević , Miona Stanković , i dr.Vidosava Žubrinić

Od 2005. godine, kada je u Kragujevcu osnovana Sigurna kuća počinju prvi koraci u uspostavljanju saradnje između institucija i drugih učesnika u procesu zaštite žrtava ansilja u porodici. Tokom proteklih godina ostvareni su značajni rezultati u zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici  i taj zajednički rad je krunisan potpisivanjem Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici.
Protokol je potpisan na dan Centra za socijalni rad, 14.10.2009.god.  Potpisnici Protokola su Grad Kragujevac, Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinički centar, Školska uprava i NVO  „ Oaza sigurnosti“.
Ovaj Protokol je poslužio kao osnov za pokretanje projekta „ Podrška međusektorske saradnje i dobre prakse na polju zaštite  žrtava  nasilja u porodici“  koji smo u partnerstvu sa organizacijom Adra iz Beograda realizovali u 2009. godini. Projekat je finansirala Vlada Republike Češke.

 

 


Cilj projekta je:
•    uspostavljanje viših standarda  institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške i  zaštite žrtava nasilja u porodici
•    uspostavljanje koordinirane saradnje  nevladinih organizacija i instiucija lokalne samouprave  u prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici u sedam gradova centralne Srbije.

Ciljne grupe su institucije potpisnice Kragujevačkog Protokola  ( Grad Kragujevac, Centar za socijalni rad, Policijska uprava, NVO „ Oaza sigurnosti“, Kliničko bolnički centar, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Školska uprava)  i relevantne institucije u 7 gradova centralne Srbije.

Tokom realizacije ovog projekta potpisnici kragujevačkog Protokola o međusektorskoj saradnji su razvili procedure postupanja u postupku zaštite žrtava nasilja u porodici.

Održani su seminari za zaposlene u institucijama u Gornjem Milanovcu, Novom Pazaru, Velikoj Plani, Majdanpeku, Boljevcu, Jagodini i Požarevcu  a Protokoli o međusektorskoj saradnji su potpisani u Gornjem Milanovcu, Novom Pazaru, Majdanpeku , Boljevcu i Velikoj Plani.

 

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac