Oaza Sigurnosti Kragujevac

Pravna pomoć za žrtve nasilja u porodici, 2011.

U periodu od maja do decembra 2011. godine realizovan je projekat ‚‚ Pravno savetovalište za žrtve nasilja u porodici ‚‚ kao  deo projekta ‚‚ Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja ‚‚ Ministrstva za rad i socijalna pitanja kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj ( UNDP)  a uz finasijsku podršku vlade Kraljevine Norveške.

 

Projekat je realizovan u partnerstvu sa osnovnom advokatskom komorom Kragujevac.

Rad u Savetovalištu je organizovan radnim danima od 8 do 14 časova a ponedeljkom , sredom i petkom i u popodnevnom terminu od 14 do 17 časova.U toku trajanja projekta pravnu pomoć je zatražilo 65 osoba i pokrenuto je 12 postupaka radi određivanja mere zažtite od nasilja , 26 postupaka braka i uređivanja roditeljska odnosa i 3 krivične prijave.

Saradnja sa Centrom za socijalni rad i Policijskom upravom Kragujevac je uspešno  nastavljena i na ovom projektu.

  

 

 

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacenalapril 20 kaufen finasteride online kaufen